Reflexní terapie


Chodidla jsou jako lidé. Taky nevědí,co je čeká. V hodině pravdy(bosé chodidlo) se ukáže jaké má člověk problémy.

Tlaková reflexní masáž nohou. 

Je to metoda stará téměř pět tisíc let. O místě jejího vzniku se vedou spory, někteří tvrdí, že je to Čína, jiní, že Egypt či Indie. Jisté je, že používání reflexní terapie je vidět například na malbách stěn hrobky v Saqqaře (jižně od Káhiry) asi z roku 2330 před Kristem. Dokonce ji používají i severoameričtí indiáni žijící dnes už jen v rezervacích. Tato metoda vychází z poznání, že na periferiích lidského těla se odráží náš celkový zdravotní stav. Těmito periferiemi jsou uši, oči, jazyk, nehty, břicho, záda, ruce a nohy. Mechanismus funkceKaždý orgán v těle má na noze tzv. reflexní plošku, které se využívá při diagnostice a následně i léčbě. Uvedené plošky jsou energeticky a nervově spojeny s odpovídajícími orgány lidského těla. Zkušený terapeut dokáže na našich bosých chodidlech rozpoznat, co nás trápí nebo by trápit mohlo v blízké budoucnosti. Diagnózu stanoví podle míry bolestivosti jednotlivých plošek. Protože je míra citlivosti a bolestivosti u každého jiná, určí si nejprve stupnici bolesti na speciálním bodě. Poté stlačuje jednotlivé plošky. Ty, které jsou na tlak více citlivé, oznamují nemoc nebo energetické oslabení jednotlivých orgánů v těle. Při léčení terapeut jednotlivé plošky stlačuje palcem a využívá při tom různých hmatů buď stimulačních, či sedativních. Pokud je bolest v reflexní plošce ostrá až nesnesitelná, používá jemné až hladivé masážní hmaty. Tím vysílá energetické a léčivé impulsy zpět k oslabeným orgánům. Cílem tlakové reflexní masáže je obnovení toku životní energie v těle člověka. Výhoda této metody spočívá v tom, že pracuje s tělem jako s uceleným systémem a zároveň respektuje zákonitosti a vztahy jeho fungování. Vychází z předpokladu, že na nohách je obraz celého těla zobrazen v jednotlivých zónách, ze kterých lze pomocí jednoduchých technik ovlivňovat do jisté míry celý organismus. Podle rastru na těle a chodidlech můžeme najít spojitost reflexních plošek na chodidle s příslušnými orgány těla. Pokud dojde v důsledku vzniklého napětí nebo městnání k zablokování energie, můžeme snadno onemocnět. Ovlivňováním reflexních bodů se zablokovaná místa uvolňují a obnovuje se harmonie všech systémů.